خانه / اخبار / مصاحبه ی آقای عبدالکریم ایزدپناه با بانو نیلوفر مسیح

مصاحبه ی آقای عبدالکریم ایزدپناه با بانو نیلوفر مسیح

_بانو مسیح لطفاً بیوگرافی مختصری از خودتان ارائه بفرمایید.

_نیلوفر مسیح  هستم عریان نویس و پژوهش گر ادبی و فلسفی  تقریبا ده سال است که به طور جدی وارد عرصه ی ادبیات و فلسفه  شده ام. استاد آذرپیک در این راه نقطه ی عطفی بودند و بهترین راهنما. قلم و فکرم در خدمت مکتب اصالت کلمه است .یک رمان ادبی- فلسفی مشترک با جناب استاد آذرپیک و بانو هنگامه اهورا در دست چاپ داریم که انشاءالله منتشر خواهد شد و مجموعهی  واژانه ها و فراداستان ها نیز که به امید خدا در آینده به چاپ خواهند رسید .لیسانس زیست شناسی دارم. متولد شهرستان اسلام آباد غرب  اما ساکن و بزرگ شده ی گیلانغرب، شهر غیورمردان دشمن ستیزم. شدیداً معتقد به کلمه و اصالت کلمه هستم چون کلمه مادر و زایشگر انسانیت و در درجه ی پایین تر ادبیات و  اصالت کلمه احیاگر جنبش انسانیت در زمین است چرا که اگر انسانیت بمیرد فاتحه ی ادبیات را باید خواند.

_بانومسیح بزرگوار شما به نقطه ی عطف حیات ادبی تان یعنی جناب استاد آذرپیک اشاره کردید برای برخی دوستان جالب است که چرا اسم آقای آذرپیک توسط شاگردان ایشان مرتب تکرار می شود. اگر امکان دارد برخی خصوصیات برجسته ی استاد را اشاره فرمایید.

_استاد آذرپیک انسان شریفی هستند و تئوری پرداز و مغز متفکر اصالت کلمه. تا جایی که بنده ایشان را می شناسم بزرگ ترین خصوصیت ایشان تواضع و صبر است که از ایشان شخصیتی والا با منش های متعالی ساخته. هدف اصلی ایشان عریانیت انسان ها ابتدا از تمام واسطه های انسان ستیز است و این قضیه را به ادبیات تعمیم بدهید و به فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و…

_اگر امکان دارد مؤلفه هایی را که در مکتب اصالت کلمه مطرح شده است تیتروار نام ببرید.

_مکتب اصالت کلمه چندین و چند مؤلفه دارد که اصلی ترین آن ها ارتباط بی واسطه با همه چیز، فراروی از چارچوبه های بسته، اصل جنس سوم، اصالت وجود عریانیستی و اصل مؤلفه های ثانویه است. البته موردهای دیگری نیز هست مانند دیالکتیک ادراکی، مراقبه ی شناور، حرکت بسیط، اصل حقیقت عمیق، حقیقت گرایی در ادبیات و…

 

_اصل  ارتباط بی واسطه را اگر امکان دارد شرح بدهید.

_ابتدا از همه باید تعریف ارتباط بی واسطه را بشناسیم. از ابتدا تا کنون از دوره ی افلاطون تا اصالت کلمه معمولاً افلاطون به آخرین تعین تفکر در ذهن و یا احساس در نزد گذشتگان ارتباط بی واسطه می گفتند ولی از نظر برخی این ارتباط با واسطه بود. جنگ ارتباط با واسطه و بی واسطه تا ظهور اصالت کلمه ادامه داشت. ارتباط بی واسطه در اصالت کلمه سعی دارد با برگرداندن واسطه ها به جایگاه وسیلگی شان از هدف شدن و واسطه سازی های دگم آفرین جلوگیری کند. در نزد ما هر نگرشی و یا هر نوع نوشتاری نمی تواند هدف باشد چون هدف شدن آن یک بعد همانا و محروم ماندن از سایر ابعاد همانا. پس هر نوع نوشتار و نگرشی صرفاً یک وسیله است در خدمت ظهور حقیقت های عمیق و پتانسیل های نا محدود کلمه .در ارتباط بی واسطه، ارتباط صرفاً بدون پیش فرض و کورکورانه پیشرفت در قهقرا برای رسیدن به هدف یا آخرین تعین تفکر و احساس  نیست. در ارتباط بی واسطه ما برای برقراری ارتباط بی واسطه فرضاً با شعر گوشه ای نمی نشینیم تا سروش غیبی به گوش ما شعر بگوید .ما ابتدا از همه به سراغ انواع تعاریف از شعر می رویم و انواع شعر را می شناسیم. سپس به ترتیب انواع شعر و نگرش های شعری را خواهیم شناخت. چون ارتباط به منظور شناخت است و درونی شدن و درونی کردن آن چه که شناخته ایم .پس ارتباط بی واسطه در اصالت کلمه بی وسیله نیست. هدف شناخت ابعاد مختلف کلمه است و شعر و داستان و مکاتب ادبی، فلسفی و هنری این وسیله را برای عریان نویسان فراهم می کنند.

 

آریو همتی: خانم مسیح با توجه به این که من و شما هم مکتبی هستیم می خواهم نظرتان را راجع به محتوا و فرم در یک متن بدانم. خصوصاً چون هر کدام از ما تجربه های قلمی متفاوت داشته ایم.

_محتوا و فرم در آثار هر فردی ممکن است با توجه به دانسته های ادبی و مطالعات و تجربیات هر شخص با شخص دیگر متفاوت باشد و البته نگاه زیبایی شناسیک آن شخص به دنیای اطراف و هستی و سایر انسان ها .یک شخص رومانتیک محتوا و فرم آثارش با شخص عارف مسلک فرق دارد حتی نوع و جنس کلمات این دو هم متفاوت است. در کل با توجه به این که هر شخص در چه مرحله ای از سیر در  مغرب اصغر  به سمت  مشرق اکبر باشد محتوا و فرم آثار دچار تحول و دگردیسی می شود.

_به نظر من محتوا  و فرم در متن عریان یا متن ادبی پربار  به  هم افزایی می رسند و بررسی هر کدام از این دو مجزا از هم به نادیده انگاشتن یک پتانسیل منجر می شود. در واقع به جنس سومی منجر می شوند که نه فرم است نه محتوا بلکه فراروی از این دو می باشد. آیا شما هم موافقید؟

_جنس سوم این دو همیشه موفق تر بوده و هست. در تخاصم بین فرم گرایان و محتوا محوران

بله همیشه وحدانیت و هم افزایی فرم و محتوا پیروزمندتر بوده هر چند هر کدام پتانسیل های بهینه ای را به ادبیات تزریق کردند. بله موافقم.

 

_با توجه به خاستگاه و زیست بومتان شهرستان گیلانغرب آیا از پتانسیل های این زیست بوم در زیست ادبی بهره جسته اید؟

_ در ادبیات کردی بنده فعالیت چندانی ندارم اما تا حدودی حضور واژگان کردی و رسومات کردی در نوشته های بنده نشانه ی توجه به این زیست بوم است و البته شخصی شدن نوشته در آثار.

 

_شما به عنوان یک عریان اندیش، نظرتان راجع به شعر دهه ی معاصر چیست؟ چون به نظر من به جز دهه ی  چهل و هفتاد که جریان های ادبی معتبری سر برآورده اند شعر امروز به سمت ساده اندیشی یا بهتر است بگویم سهل نویسی پیش می رود. نظر شما چیست؟

_ببینید شعر معاصر اصولاً راز مگویی برای گفتن ندارد چون زندگی انسان ها ساده و سطحی و ماشینی شده. اصالت کلمه با سیر به سمت ادبیت و اندیشگی در آثار و متون ارائه شده در تلاش است از بحران شعر معاصر فراروی کند البته هدف اصالت کلمه فقط شعر نیست چون اصالت کلمه شعرمحور نیست و البته داستان محور هم نیست. هدف فراروی از محوریت شعر و داستان در نوشتار است و رسیدن به متنی بسیط که در آن تمام پتانسیل های کلمه به فراخور مکان و زمان در متن نمود پیدا کرده اند. در واقع سطح و عمق متن ادبی بستگی به نوع نگاه، دانسته ها، شهود، درونگرایی  و درون نگری فرد دارد. هر چه قدر فرد به شناخت بیشتری از خود و دنیای اطراف رسیده باشد عمق متن بیشتر است. اصولاً کار نویسنده رسیدن به زبان هستی و خواندن رازهای مگوست اما متأسفانه در ادبیات امروز ما شاهد عمق و محتوای چندان در آثار ارائه شده نیستیم.

 

_رابطه ی شما با قصه و کارکرد آن در متن چگونه است؟

_قصه و روایت یکی دیگر از پتانسیل های کلمه است. در یک متن ما روایت را از پتانسیل های شعری جدا نمی دانیم. در متون اصالت کلمه هم از هم جدا نیستند و سعی دارند به وحدانیت و هم افزایی برسند.

 

درباره ی هنگامه اهورا

شاعر و داستان نویسِ عریانیست، عضو مکتب اصالت کلمه و دایره ی مطالعاتی قلم، مسئول روابط عمومی اصالت کلمه و دانش آموخته ی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

همچنین ببینید

معرفی مجموعه فراشعر «ماه نوشته های یک فرازمینی» به قلم شاعر عریانیست، دکتر مهوش سلیمان پور در خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)

  انتشار پنجمین اثر مهوش سلیمان‌پور تاریخ انتشار : شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۱ مجموعه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *