آخرین نوشته ها

مقاله ای از آقای «زرتشت محمدی» در نشریه های«ابوذر»و«شمیم صبا»

مقاله ای  با عنوان «کلمه و شناخت» از آقای «زرتشت محمدی» در نشریه ی «ابوذر»- شماره ی ۱۱۳۷- شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ و هفته نامه ی «شمیم صبا»- شماره ی ۴۹- دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲ تاکنون بسیاری از اندیشمندان درحوزه های مختلف از جمله زبان شناسی کوشیده اند که “کلمه” …

ادامه نوشته »

مقاله ای از بانو«آسا آرامش»در نشریه ی «ابوذر»

  مقاله ای با عنوان «گفتاری درموسیقی کلمات  درمکتب ادبی اصالت کلمه»به  قلم بانو«آسا آرامش»  در نشریه ی «ابوذر» شماره ی ۱۱۴۳- یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲   «بخشی از جلسه «گفتمان ادبی قلم» و پاسخ های بانو آسا آرامش- مسئول کارگاه ادبی قلم-»:   شناخت انسان ، بدون شناخت قدرت …

ادامه نوشته »

«نیم نگاهی به بیانیه مکتب اصالت کلمه»به قلم بانو«نیلوفرمسیح»در نشریه ابوذر

  نیم نگاهی به بیانیه ی«مکتب ادبی اصالت کلمه»-در نشریه ی «ابوذر»- یکشنبه سوم آذر۱۳۹۲- شماره ی ۱۱۳۲ و یکشنبه ۱۷آذر ۱۳۹۲- شماره ی ۱۱۳۳ و شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲- شماره ی ۱۱۳۴   جهل بزرگ ترین دشمن آدمی ست.                     …

ادامه نوشته »