آخرین نوشته ها

نقدی از”احمد طالبی نژاد”بر کتاب “جنس سوم” در ماهنامه ی فرهنگی هنری “هفت”

نقدی از آقای “احمد طالبی نژاد” بر کتاب “جنس سوم” –نخستین کارنامه ی فرزندان دیدگاه عریان- مندرج در ماهنامه ی فرهنگی هنری “هفت”، شماره ی ۳۲، آبان ۱۳۸۵، صفحه ی۴ نسل های پیشین، از حرکات افراطی در عرصه ی ادبیات و هنر ایران، خاطره های تلخ و شیرین بسیاری دارند.از …

ادامه نوشته »

کارهای عریانیستی “نیلوفر مسیح”

درخانه اگر کس است          یک حرف بس است   در گستره هماره بی پایان واژه گان تلاش ما به منزله صید ماهیگیریست که در این اقیانونوس بی پایان به دام تور صیاد افتاده است. هرچه تلاش افزونتر،صید بزرگتر وهرجه ارتباط بی واسطه تر،عمق وعریانگی واژه ژرفتر،وهرچه وسعت دید ما گسترده …

ادامه نوشته »