آخرین نوشته ها

گذری بر وجودگرایی گشتالتی در مکتب اصالت کلمه-به قلم بانو “نیلوفر مسیح”-در نشریه “ابوذر”

  گذری کوتاه بر وجود گرایی گشتالتی در مکتب ادبی اصالت کلمه-به قلم بانو “نیلوفر مسیح”-در نشریه ی “ابوذر”-۱۶ اسفند ۹۱-شماره ی ۱۰۹۶                                                        …

ادامه نوشته »

تفاوت های فراداستان پست مدرن وفراداستان کلمه محور-به قلم”بانو نیلوفر مسیح”در نشریه ی”ابوذر”

تفاوت های فراداستان پست مدرن وفراداستان کلمه محور-به قلم بانو نیلوفر مسیح-در نشریه ی “ابوذر”-قسمت اول: ۲۴ دی ۹۱، شماره ی ۱۰۸۸- قسمت دوم: ۸ بهمن ۹۱، شماره ی ۱۰۹۰ غالب بر یک  دهه است که در روزنامه ها  و جراید سخن از ژانرهای ادبی نوینی چون “فرا شعر و …

ادامه نوشته »