آخرین نوشته ها

کارهای عریانیستی “نیلوفر مسیح”

درخانه اگر کس است          یک حرف بس است   در گستره هماره بی پایان واژه گان تلاش ما به منزله صید ماهیگیریست که در این اقیانونوس بی پایان به دام تور صیاد افتاده است. هرچه تلاش افزونتر،صید بزرگتر وهرجه ارتباط بی واسطه تر،عمق وعریانگی واژه ژرفتر،وهرچه وسعت دید ما گسترده …

ادامه نوشته »

نقد آقای “رحمان زمانی” بر مکتب ادبی اصالت کلمه(orianism)

اصالت کلمه- عریانیسم: مکتبی شرقی- ایرانی نویسنده: رحمان زمانی -۱۳٩٠/۶/۱٢ غزلی از “آرش آذرپیک” بنیان گذار مکتب ادبی اصالت کلمه:   « بچه ماهی» بچـه ماهـی به تـور مـی نگـریست راز ایـن پرده ی مشبک چـیست!؟ پـدر و مـادر مـرا هـم بُـرد راستی این فرشته ی ما نیست!؟

ادامه نوشته »