خانه / بایگانی برچسب: کارگاه ادبی قلم، آسا آرامش، زهرا غلامی، پروین شاهمرادی، رضا جلیلیان

بایگانی برچسب: کارگاه ادبی قلم، آسا آرامش، زهرا غلامی، پروین شاهمرادی، رضا جلیلیان

جوهر و عرض در پارادایم های فکری مکتب ارسطویی ومکتب اصالت کلمه

  ۸ سال از تأسیس کارگاه ادبی قلم، با مسئولیت بانو «آسا آرامش» می گذرد. در یکی از نشست های اخیر بحث آموزش و مقایسه ی جوهر و عرض در دو پارادایم فکری مکتب ارسطویی و مکتب اصالت کلمه پیش آمد که در این راستا ۳ مقاله ی کوتاه توسط …

ادامه نوشته »