آخرین نوشته ها

نسخه‌ی الکترونیکی مقاله‌ی «فراشعر پست‌مدرن در شعر دهه‌ی هفتاد» به قلم عالیجناب آرش آذرپیک و بانو نیلوفر مسیح د

  نسخه‌ی الکترونیکی مقاله‌ی «فراشعر پست‌مدرن در شعر دهه‌ی هفتاد» به قلم عالیجناب آرش آذرپیک و بانو نیلوفر مسیح در دوفصلنامه‌ی علمی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی «پژوهش‌های نوین ادبی»   چکیده:   فراشعر پست‌مدرن مشرقی ژانری‌ست که برای اولین بار در ایران با کتاب جنس سوم (۱۳۸۴) مقوله‌بندی و …

ادامه نوشته »

هجدهمین شماره از نشریه‌ی تصویری «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   • • جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تصویری ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار    نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران   شماره‌ی …

ادامه نوشته »

هجدهمین شماره از گاهنامه‌ی تک‌برگی «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار

    شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   • • جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار)  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران     …

ادامه نوشته »