آخرین نوشته ها

ششمین شماره از نشریه‌ی تک‌برگی «جنبش مرکزافزایان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر پدیدار

  🔹🔸🔹 جنبش مرکزافزایان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی شعر پدیدار) زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران شماره‌ی ششم/ سال اول/ دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۴ سردبیر و مدیر مسئول: سِتی سارا سوشیان   با آثاری از: نیلوفر مسیح مهدیسا عباس نژاد رعنا زهتاب شیرین مقدم شبنم هاشمی   🔹🔸🔹 راه‌های ارتباطی:  www.orianism.com [email protected] telegram:@setisarasooshiyan

ادامه نوشته »

پنجمین شماره از نشریه‌ی تک‌برگی «جنبش مرکزافزایان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر تجسمی

  🔹🔸🔹 جنبش مرکزافزایان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی شعر تجسمی) زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران شماره‌ی پنجم/ سال اول/ دوشنبه  ۱۴۰۰/۹/۱ سردبیر و مدیر مسئول: سِتی سارا سوشیان   با آثاری از: دکتر اسماعیل نوری علا کوروش همه خانی سپیده قیاسوند نرگس میریه شمس الدین دارابی   🔹🔸🔹 راه‌های ارتباطی:  www.orianism.com …

ادامه نوشته »

چهارمین شماره از نشریه‌ی تک‌برگی «جنبش مرکزافزایان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر دال

    🔹🔸🔹 جنبش مرکزافزایان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی شعر دال) زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران شماره‌ی چهارم/ سال اول/ پنجشنبه  ۱۴۰۰/۸/۲۷ سردبیر و مدیر مسئول: سِتی سارا سوشیان   با آثاری از: آناهید حافظ بافرین بامداد هنگامه اهورا   🔹🔸🔹 راه‌های ارتباطی:  www.orianism.com [email protected] telegram:@setisarasooshiyan

ادامه نوشته »