آخرین نوشته ها

چارانک _ نو رباعی _ تک مصرعی به قلم شهریار میرزاپور

  باران نشود کویر خواهد بارید.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک مصراع تا سه و نیم مصراع، بنا بر …

ادامه نوشته »

چارانک _ نو رباعی _ تک مصرعی به قلم رابعه شمس

  یک مزرعه نیز ماه دارد آن‌جا.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک مصراع تا سه و نیم مصراع، بنا …

ادامه نوشته »

چارانک _ نو رباعی _ دو مصرعی به قلم آریو همتی

  ای ماه! ببین اگر چه مستر بینم بر زندگی‌ام تراژدی می‌بارد!   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک مصراع تا …

ادامه نوشته »