آخرین نوشته ها

چارانک _ نو رباعی _ دو مصرعی به قلم ستی سارا سوشیان

  امروز هوای خانه ابری شده باز در مزرعه‌مان کویر می‌بارد و مرگ.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک مصراع …

ادامه نوشته »

چارانک _ نو رباعی _ سه مصرعی به قلم زرتشت محمدی

  من، کاغذ و خودکار و نگاه مهتاب بی‌کفش دویدی به میان شعرم چارانکِ بیچاره‌ی من پرپر شد.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ …

ادامه نوشته »

چارانک _ نو رباعی _ دو مصرعی به قلم نیلوفر مسیح

  امروز میان آسمانِ من و تو ماهی‌ست که شمع پیش او سلطان است.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک …

ادامه نوشته »