آخرین نوشته ها

چارانک _ نو رباعی _ دو مصرعی به قلم مهرانگیز اکبری

  تو می‌روی و غمت به جا می‌ماند زیر قدمت ناله‌ی پاییز خوش است.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک …

ادامه نوشته »

چارانک _ نو رباعی _ دو و نیم مصرعی به قلم طاهره احمدی

  آرام‌تر است از قفس آغوشت خاکی که مرا به سوی خود می‌خوانَد ای بی‌سرهم!   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از …

ادامه نوشته »

چارانک _ نو رباعی _ دو مصرعی به قلم مهوش سلیمان‌پور

    دو بوسه از او به روی شعرم باقی‌ست آهوی رمیده‌ای که برمی‌گردد.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک …

ادامه نوشته »