آخرین نوشته ها

چارانک _ نو رباعی _ دو مصرعی به قلم آناهید حافظ

  این جا وسط رمانِ من مشکوک است لبخند تو _این رباعی مینی‌مال_.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک مصراع …

ادامه نوشته »

چارانک _ نو رباعی _ دو مصرعی به قلم رعنا زهتاب

  گفتی که چرا رباعی‌ات کامل نیست؟ چارانک کاملی‌ست تک‌بوسه‌ی تو.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و فرم درونیِ رباعی (زمینه_ضربه) از یک مصراع تا سه …

ادامه نوشته »

چارانک _ نو رباعی _ سه مصرعی به قلم هنگامه اهورا

  نه دست بریده‌ی زلیخا را دید نه گوش به خون تپیده‌ی ونگوگ را القصه همیشه چشم عاشق کور است.   آرش آذرپیک مبتکر و ابداع‌گر قالب چارانک _ نو رباعی _ در ژانر رباعی مینی‌مال   قالب چارانک از شاخه‌های زیرمجموعه‌ی رباعی مینی‌مال بر اساس اصل فشردگی محتوا و …

ادامه نوشته »