آخرین نوشته ها

اندر حکایت فروغ‌کش‌های دیروز، پان‌فروغ‌های امروز ■ درسنامه‌های امپراطور واژه‌های جهان، عالیجناب آرش آذرپیک

  فروغ نخستین زنی‌ست که کشف تنش را فریاد شد، آن‌گاه که می‌گویم بیشینه‌ی روشنفکران ایرانی روشنکفرانند، از نگرگاه دینی سخن نمی‌گویم چرا که کفر یعنی پوشاندن حقیقت. فروغ به خودش و زن بودنش ایمان آورد در آستانه ی فصلی سرد؛ اما روشنفکران که اکثرا خداناباور نیز بودند انسان را …

ادامه نوشته »

فریدون فرخ■ درسنامه‌های امپراطور واژه‌های جهان، عالیجناب آرش آذرپیک

  ❤فریدون فرخ ❤   یک  نابغه هنری و روشنفکر تمام عیار فراساختارگرا در عصر برخورد و اقتدار همه جانبه ی ایدئولوژی ها و تئولوژی ها بر لبه تیز تاریخ ■■   اگر ماشین زمان تخیل نبود و قرار میشد هر کس یک تن از گذشته ها را ببیند که …

ادامه نوشته »

بازی مافیا، نهادینه کردن شک روانی (سوءظن محوری) ■ درسنامه‌های امپراطور واژه‌های جهان، عالیجناب آرش آذرپیک

  بخش سوم) اما شگردی برای اتمیستی تر کردن جامعه و تولید حدااکثری کسانی است که بیماران نارسیستی در شک روانی و #روان_پریش های سوظن محورند. پروپاگاندای مافیا مدعی است که این بازی خود زندگی است اما آنگاه که بدانیم که #نئولیبرالیسم یعنی توحش افسارگسیخته ی سرمایه سالاری یرای همه …

ادامه نوشته »