آخرین نوشته ها

هجدهمین شماره از گاهنامه‌ی تک‌برگی «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار

    شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   • • جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار)  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران     …

ادامه نوشته »

پارت هفتم و پایانی از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.     پس دو ضلع نخستین شعر روان شامل روان نگارنده و روان خواننده می­شود، شعر روان هیچ آزاری را به این دو …

ادامه نوشته »

پارت ششم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   شعر فراگفتار (هم‌گرایی شعر بیان و زبانی) در دهه‌ی ۷۰ دو جبهه و اردوگاه شعر بیانی و زبانی در برابر هم قد …

ادامه نوشته »