خانه / گالری

گالری

 

 

برای نمایش کامل عکس ها، روی عکس مورد نظر کلیک کنید

-۱-

Scan0020

۱-جناب استاد آرش آذرپیک در کودکی(ردیف جلو)

-۲-

Scan0009

۲-جناب استاد آرش آذرپیک در سن نوجوانی(سمت چپ- ردیف جلو)

-۳-

۳-جناب استاد آرش آذرپیک با دوستان دبیرستانی(سمت راست)

-۴-

۴-جناب استاد آرش آذرپیک با دوستان دبیرستانی(ردیف جلو _ سمت چپ)

-۵-

۵-جناب استاد آرش آذرپیک(سمت راست) و جناب آقای امید امینی(سمت چپ)-دوره ی سربازی

-۶-

۶- جناب استاد آرش آذرپیک _اصفهان سال ۱۳۷۷

-۷-

۷-جناب استاد آرش آذرپیک و سرکار خانم مهری السادات مهدویان- افتتاحیه ی کارگاه ادبی نیلوفر در انجمن «گوجوریو اوکیناوایی» کرمانشاه

-۸-

۸-از سمت چپ: جناب استاد آرش آذرپیک- جناب آقای علی ارچین-  سرکار خانم مهری السادات مهدویان- مشهد سال ۱۳۸۲

-۹-

۹-جناب استاد آرش آذرپیک و سرکار خانم مهری السادات مهدویان _ شب شعر نیما،  بهمن ماه ۱۳۸۲

-۱۰-

۱۰-به ترتیب از چپ به راست:جناب استاد آرش آذرپیک ، سرکار خانم هنگامه اهورا و بانو یلدا صیدی-سال ۱۳۸۹

-۱۱-

۱۱-جناب استاد آرش آذرپیک- اسفند ۱۳۸۹

-۱۲-

AKS

۱۲-جناب استاد آرش آذرپیک-زمستان ۱۳۹۰

-۱۳-

1151020_580751275325898_1314168942_n

۱۳–جناب استاد آرش آذرپیک-تابستان ۱۳۹۲

-۱۴-

23042012004

 ۱۴-به ترتیب از چپ به راست: جناب آقای میثم میرزاپور- جناب استاد آرش آذرپیک- ؟ – سرکار خانم آسا آرامش- سرکار خانم هنگامه اهورا- سرکار خانم یلدا صیدی-دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب-انجمن ادبی اشراق- اردیبهشت۱۳۹۱

-۱۵-

    ۱۵-جناب استاد آرش آذرپیک

-۱۶-

    ۱۶-جناب استاد آرش آذرپیک

-۱۷-

     ۱۷-سرکار خانم هنگامه اهورا-مسئول روابط عمومی مکتب ادبی اصالت کلمه- نوروز۱۳۹۳

-۱۸-

IMG_۲۰۱۴۱۲۱۱_۱۰۵۵۲۲

    ۱۸-سرکار خانم نیلوفر مسیح- پاییز ۱۳۹۳

-۱۹-

۱۹- کرمانشاه- نوروز ۱۳۹۴

-۲۰-

۲۰- جناب استاد آرش آذرپیک و بانو پوران فرخزاد – تابستان ۱۳۹۴

-۲۱-

۲۱- جناب استاد آرش آذرپیک، بانو پوران فرخزاد و بانو هنگامه اهورا، تابستان ۱۳۹۴

-۲۲-

۲۲- اعضای مکتب اصالت کلمه در حضور جناب استاد آرش آذرپیک- ۱۳۹۵/۱۰/۵

-۲۳-

۲۳- جناب استاد آرش آذرپیک و بانو آوین کلهر- ۱۳۹۵/۱۰/۵

_۲۴_

۲۴_ جناب استاد آرش آذرپیک در جمع یاران مکتبی_ پاییز ۹۷

 

توضیحات:

۱-جناب استاد آرش آذرپیک در کودکی(ردیف جلو)

۲-جناب استاد آرش آذرپیک در سن نوجوانی(سمت چپ- ردیف جلو)

۳-جناب استاد آرش آذرپیک با دوستان دبیرستانی(سمت راست)

۴-جناب استاد آرش آذرپیک با دوستان دبیرستانی(ردیف جلو _ سمت چپ)

۵-جناب استاد آرش آذرپیک(سمت راست) و جناب آقای امید امینی(سمت چپ)-دوره ی سربازی

۶- جناب استاد آرش آذرپیک _اصفهان سال ۱۳۷۷

۷-جناب استاد آرش آذرپیک و سرکار خانم مهری السادات مهدویان- افتتاحیه ی کارگاه ادبی نیلوفر در انجمن «گوجوریو اوکیناوایی» کرمانشاه

۸-به ترتیب از چپ به راست: جناب استاد آرش آذرپیک- جناب آقای علی ارچین-  سرکار خانم مهری السادات مهدویان- مشهد سال ۱۳۸۲

۹-جناب استاد آرش آذرپیک و سرکار خانم مهری السادات مهدویان _ شب شعر نیما،  بهمن ماه ۱۳۸۲

۱۰-به ترتیب از چپ به راست:جناب استاد آرش آذرپیک ، سرکار خانم هنگامه اهورا و سرکار خانم یلدا صیدی-سال ۱۳۸۹

۱۱-جناب استاد آرش آذرپیک- اسفند ۱۳۸۹

۱۲-جناب استاد آرش آذرپیک-زمستان ۱۳۹۰

۱۳–جناب استاد آرش آذرپیک-تابستان ۱۳۹۲

۱۴-به ترتیب از چپ به راست: جناب آقای میثم میرزاپور- جناب استاد آرش آذرپیک- سرکار خانم مریم نظریان- سرکار خانم آسا آرامش- سرکار خانم هنگامه اهورا- سرکار خانم یلدا صیدی-دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب-انجمن ادبی اشراق- اردیبهشت ۱۳۹۱

۱۵-جناب استاد آرش آذرپیک

۱۶-جناب استاد آرش آذرپیک

۱۷-سرکار خانم هنگامه اهورا-مسئول روابط عمومی مکتب ادبی اصالت کلمه – نوروز ۱۳۹۳

۱۸-سرکار خانم نیلوفر مسیح- پاییز ۱۳۹۳

۱۹-به ترتیب از چپ به راست: سرکار خانم رکسانا رحمانی- جناب آقای میثم میرزاپور- جناب آقای زردشت محمدی- جناب استاد آرش آذرپیک- سرکار خانم یلدا صیدی- سرکار خانم هنگامه اهورا- سرکار خانم آذر آذرپیک- سرکار خانم کژال صفری- کرمانشاه- نوروز ۱۳۹۴

۲۰- جناب استاد آرش آذرپیک و بانو پوران فرخزاد- تهران، منزل خانم فرخزاد، تابستان ۱۳۹۴

۲۱- جناب استاد آرش آذرپیک، بانو پوران فرخزاد و بانو هنگامه اهورا – تهران، منزل خانم فرخزاد، تابستان ۱۳۹۴

۲۲- از سمت چپ: جناب آقای میثم میرزاپور، جناب استاد آرش آذرپیک، بانو آوین کلهر و بانو رکسانا رحمانی- یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۵ اسلام آباد غرب

۲۳- جناب استاد آرش آذرپیک و بانو آوین کلهر- یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۵ اسلام آباد غرب

۲۴- جناب استاد آرش آذرپیک در جمع یاران مکتبی (از سمت چپ: آقایان میثم رجبی- زرتشت محمدی- آریو همتی- میثم میرزاپور و بانو آوین کلهر)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *