خانه / اخبار / عریانیسم در حقوق – اولین مکتب علمی در سیاست جنایی ایران –

عریانیسم در حقوق – اولین مکتب علمی در سیاست جنایی ایران –

«مکتب عدالت حقیقت گرا»

 

مکتب عدالت حقیقت گرا به عنوان دومین گرایش مکتب عریانیسم، در حقوق کیفری با ارائه ی رساله ی کارشناسی ارشد جناب آقای میثم رجبی مطرح گردید. این مکتب اولین مکتب علمی در سیاست جنایی ایران محسوب می گردد. عدالت حقیقت گرا در فلسفه ی حقوق نیز بعد از مکتب پست مدرن با توجه به آرای فلسفی جناب استاد آرش آذرپیک و استحاله ی آن توسط آقای میثم رجبی مطرح شده که در ذیل چکیده ی این رساله به عنوان معرفی آمده است.

 

چکیده: تحولات حقوق کیفری تقریباً از دو قرن و نیم پیش به شکل گیری مکتب اصالت سودمندی آغاز شد و از آن زمان با توجه به اقتضای بشری برخی مکاتب ریز و درشت در جوامع غرب پدید آمدند. پیشنهاد مکتب جهان شمول عدالت حقیقت گرا (عریانیسم) با چارچوبه ی نیمه باز به عنوان اولین مکتب شناخت شناختی در حقوق کیفری، با رد دیالکتیک هگلی و پذیرش دیالکتیک عریان مطرح است. عریانیسم با اصالت دادن به کلمه، به دنبال راهکارها و توجیه کیفرهایی است که در طول تاریخ بشری شکل گرفته و با احترام به همه دست آوردهای مکاتب گذشته با توجه به مؤلفه های فرازمانی- مکانی خویش به دنبال تحقیر و یا رد این دست آوردها نیست بلکه در سیستمی پویا پیشنهاد استفاده از همه ی آن ها را در بستر زمان با توجه به کارآمدی شان مطرح و با به کارگیری فلسفه ی کلمه گرای خود با پرداختن به مجرمین و ارتباط باواسطه ی آن ها با کلمات نظام آموزش محور زندان های آموزش محور را برای اصلاح مجرمین مطرح می کند. هم چنین عریانیسم در جرم شناسی با پرداختن به نظریه ی حقیقت عمیق که اصلی فراتر از نسبی گرایی و مطلق گرایی است، جرم را دارای دو بعد ثابت و متغیر می داند که اصالت دادن به هر کدام از این ابعاد به تنهایی باعث شکل گیری نگرش مطلق گرایی- نسبی گرایی در اندیشه ی جرم شناسان می گردد. اما حقیقت عمیق، حاصل هم افزایی این دو بعد می باشد. عریانیسم در بحث جرم شناسی فمنیست و فلسفه ی حقوق فمنیست ها با مطرح کردن نظریه ی جنس سوم که نقطه ی مشترک بین دو جنس یعنی انسانیت متعالی می باشد پیشنهاد دعوت به دنیای فراجنسیتی را مطرح کرده و برای اولین بار با بحث اصالت وجود در فلسفه ی حقوق به وجود و نسبت قوانین با هم می پردازد. بنابراین ما در راستای فهم مکتب «ما در ما» عدالت حقیقت گرا ابتدا مختصراً مکاتب حقوق کیفری و مؤلفه های مکتب عریانیسم را مطرح خواهیم کرد و سپس با وجود اشتراک اندیشه در جرم شناسی و فلسفه ی حقوق به نظریه ی پسافمنیسمِ جنس سوم خواهیم پرداخت و در ادامه نگاهی گذرا به مکاتب فلسفه ی حقوق و نیز فلسفه ی حقوق عریانیسم خواهیم داشت. در پایان نیز ضمن پرداختن به اصل وجود مؤلفه های ثانویه که برای عدم ایستایی مکتب در زمان مطرح است از مطالب ارائه شده نتیجه گیری خواهیم کرد.

درباره ی هنگامه اهورا

شاعر و داستان نویسِ عریانیست، عضو مکتب اصالت کلمه و دایره ی مطالعاتی قلم، مسئول روابط عمومی اصالت کلمه و دانش آموخته ی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

همچنین ببینید

نسخه ی پی دی اف پنجمین شماره از فصلنامه ی تخصصی «فرازنان ایران»

  ?شماره ی پنجم “#فصلنامه ی ادبی_فلسفی «فرازنان ایران» زمستان ۱۳۹۹ زیر نظر اندیشکده ی جهانی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *