خانه / اخبار / مصاحبه ی جناب آقای عبدالکریم ایزدپناه با بانو آوین کلهر عضو مکتب اصالت کلمه

مصاحبه ی جناب آقای عبدالکریم ایزدپناه با بانو آوین کلهر عضو مکتب اصالت کلمه

 

مصاحبه ی جناب آقای عبدالکریم ایزدپناە با بانو آوین کلهر عضو مکتب اصالت کلمه

 

 

ــبانو کلهر بزرگوار، لطفا بیوگرافیتان رابگویید.

 

_زینب محمدیان (آوین کلهر) هستم. شاعر، نویسندە، معلم و دبیر مٶسسه ی ادبی قلم سبز مرصاددر ۲۷ / ۵ / ۱۳۶۴ درروستای فیروز آباد از توابع شهرستان اسلام آباد غرب به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی ام را در دبستان یاسر واقع در روستای فیروز آباد و مقطع راهنمایی و دبیرستان را در مدارس اسلام آباد بە پایان رساندم و مدرک کارشناسی زیست شناسی خود را از دانشگاە پیام نور اسلام آباد دریافت کردم. فعالیت ادبی ام را از همان اوایل راهنمایی آغاز کردم اما بە صورت مستمر و تخصصی از سال ۱۳۸۵ زیر نظر جناب استاد آرش آذرپیک و در مکتب ادبی اصالت کلمە ادامه دادم. بە محض ورود بە دانشگاە پیام نور اسلام آباد، انجمن علمی _ادبی (کارگاە ادبی قلم) را راه اندازی کردم کە جلسات هفتگی اش زیر نظر دانشگاە و با حضور و نظارت جناب استاد آرش آذرپیک برگزار می شد که با اتمام تحصیلات دانشگاهی و فارغ التحصیل شدن دیگر عزیزان از دانشگاە، جلسات هفتگی این کارگاە هم تعطیل شد و این بار فعالیت ادبی خود را در انجمن علمی ادبی بانوان قلم در کتابخانه ی ولایت، زیر نظر نهاد کتابخانە ای (جناب آقای بسامی) و بانو رحمانی ادامه دادم و در جلسات هفتگی این کارگاە ادبی بە آموزش گام به گام ادبیات پرداختم؛ و در طی این سال ها همکاری ادبی خود را با نوشتن مقالات و اراٸه ی آثار شعر در نشریات محلی و سراسری مانند روزنامه های ابوذر، سیاحت، غرب، باخترو همچنین سایت های انجمن شعر ایران، مرغ سحر و سایت مکتب اصالت کلمە ادامەدادم و اقدام به راە اندازی انجمنی علمی _ادبی زیر نظر ادارە ی فرهنگ و ارشاد اسلامی کرد و بالاخره در سال ۱۳۹۴ به محض اخذ مجوز مٶسسه ی فرهنگی _هنری قلم سبز مرصاد در بیست و پنج فروردین همان سال با تلاشهای مداوم مراسم افتتاحیە ی این مٶسسه در تالار مجتمع فرهنگی _هنری غدیر برگزار شد و از آن به بعد با برگزاری مراسم های مختلف با اداره ارشاد همکاری دارم؛ و همچنین کتاب هایی در دست چاپ دارم کە انشا ا… با یاری حق تعالی بە زودی روانه ی بازار خواهد شد.

_چگونه به ادبیات گرایش پیدا کردید؟

_از اول راهنمایی با نوشتن انشا های مدرسه و تشویق های معلم ادبیاتم خانم میرزایی.

 

_آیا علاوه بر فعالیت مکتبی که اشاره کردید، شعر هم کارمیکنید؟

_بله. غزل، رباعی رو بیشتر دوست دارم وخصوصا ادبیات بومی شهرم و خیلی دوست دارم و اشعاری هم به زبان کردی کلهری دارم.

 

_آیا قلمتان متاثر از شاعر خاصی است؟

_نه چندان.

 

_شما گفتید عضو مکتب اصالت کلمه اید. اگر امکانش هست، چند اصل از اصول مکتب اصالت کلمه را بازگو کنید.

_ارتباط بی واسطه، فراروی، جنس سوم، حقیقت مداری ادبی، حقیقت عمیق، وجودگرایی عریانیستی، اصل فرا آگاە و مراقبه ی شناور، آزادی انتخاب، حق اشتباە، اصل وجود مولفه های ثانویه…

 

_یکی از اصل های مکتب اصالت کلمه را باز کنید برای نمونه اصل جنس سوم .

_اصل جنس سوم یک پارادایم فلسفی است که به منظور پایان دادن به جنگ بی سرانجام جنسیت ها و قالب های دوگانه ی همیشه متخاصم در هستی شناختی انسان است به عنوان مثال پایان جنگهای مردسالاری وزن سالاری را اعلام کرده است وبا تفکری که به جنبش پسافمنیستی معروف است به انسانیت انسان به عنوان جنس سوم آنها اصالت میدهد و همچنین در زمینه ی ادبیات به جنس سوم شعر و داستان یعنی ذنیای بی پایان کلمه اصالت میدهد.

 

_نظر شما راجع به ادبیات معاصر چیست؟

_ادبیات معاصر به جز شاگردان نیما و دهه ی چهل و دهه ی هفتاد، از دهه ی هشتاد به بعد ادبیات معاصر آگاهانه و چه نا آگاهانه دارد به قهقرا می رود و از نوعی سانتی مانتالیسم سطحی نگری و نئورومانتیسم سطحی به نام شعر کوتاه در ادبیات ایران و فلسفی ماست که بیشتر در قالب شعرهای مثلا کوتاه که در آن هیچ اتفاق زبانی نمی افتد و فقط در آن شاهد ایماژهای دم دستی هستیم که بیشتر به تقلید از شاعران پوپولیستی همانند بوکوفسکی می پردازند.

 

_نقش این ادبیات در شکل گیری مکتب اصالت کلمه چیست؟

_ازدیدگاە مکتب ما هر یک از مکاتب و سبک های ادبی پیشین فقط بعدی از ابعاد کلمه رو کشف کردند و زمینه ساز ظهور مکتب اصالت کلمه بودند.

 

_اگر امکانش هست، کمی راجع به ژانر واژانه، یکی از ژانرهای پیشنهادی جناب استاد آذرپیک توضیح بدهید.

_واژانه نام سبکی در مکتب اصالت کلمه است که برای نخستین بار کلمه محوری را در مقابل جمله محوری قرار می دهد؛ و هدف واژانه آشنایی زدایی از دستور زبان است، در این سبک دیگر کلمات لباس فعل، مفعول و… نمی پوشند و واژانه نامی ذوقی برگرفته از ریشه ی واژە است. واژانه آزادانه ترین ژانر مینی مال دنیاست. چون همان طور که می دانید هایکو محدودیت هایی در تعداد هجاها و تعداد سطرها دارد ولی یک واژانه نویس آزادانه و بر اساس ذوق هنری خویش می تواند از دیگر پتانسیل ها برای زیباتر نمودن واژانه اش استفادە کند.

 

_نگاه مکتب اصالت کلمه به دیگر مکاتب ادبی به چه صورتی است؟

_مکتب ما معتقد است که هر یک از مکاتب ادبی پیشین، کلمه را به اندازه ی تئوریشان کوچک و هریک از آن ها صرفا بعدی از ابعاد کلمه را کشف کردە اند و بر اساس تئوری کاهشی افزایش هر یک بعد مکشوف مکتب پیشین را کاهش و بعد کشف شده ی خود را افزایش دادند مثلا رومانتیسم بعد خردگرایی کلاسیست ها را کاهش داده و بعد تخیل و احساس دست آورد خود را افزایش دادند.

 

_آیا رشته تحصیلی تان، زیست شناسی، در کارهای ادبی شما نمود دارد؟

_نه زیاد؛ اما در پارە ای از آثارم می توان رگه هایی از آن پیدا کرد.

 

_مکتب اصالت کلمه با اصل های باارزش و انسانی که نام بردید علاوه بر فعالیت ادبی، در زندگی شخصی تان کاربرد داشته است؟

_مکتب اصالت کلمه صرفا مکتبی ادبی نیست بلکه مکتبی انسان ساز است و نگرش ها را متحول می کند و من تا قبل از آشنایی با این مکتب در چارچوب خواسته های زندگی روزمرە محصور بودم اما بعد از آشنایی با دیدگاە مکتب اصالت کلمە و اصل فراروی و ارتباط بی واسطه توانستم با خودم، هم ارتباط بی واسطه برقرار کنم و به سمت انسانیت متعالی پیش بروم.

_در متن های خود بیشتر متاثر از طبیعت هستید یا محیط اجتماعی؟ و کارکرد کدامشان در متن های شما بیشتر است؟

_بیشتر محیط اجتماعی.

 

_فرق شعرواژە با داستان واژە چگونه است؟

_شعر واژە و داستان واژە دو زیر مجموعه از سبک واژانه هستند، هرچند که در یک واژانه ی قوی نمی شود مرزی بین این دو قائل شد. در شعر واژه بعد شعریت بالاتر است و در داستان واژە بعد روایتی بالاست.

 

_نظرتان راجع به شعر معاصر چیست؟

_ادبیات معاصر به جز شاگردان نیما و دهه ی چهل و دهه ی هفتاد، ازدهه ی هشتاد به بعد ادبیات معاصر آگاهانه و چه ناآگاهانه دارد به قهقرا می رود و از نوعی سانتی مانتالیسم سطحی نگری و نئورومانتیسم سطحی به نام شعر کوتاە در ادبیات ایران نشات گرفته است که بیشتر در قالب شعرهای مثلا کوتاە که در آن هیچ اتفاق زبانی نمی افتد و فقط در آن شاهد ایماژ های دم دستی هستیم که بیشتر به تقلید از شاعران پوپولیستی همانند بوکوفسکی می پردازد.

 

_اگر کلمه قراردادی است چگونه اصالت دارد؟

_پاسخ به این سوال دو دلیل اصلی دارد؛ نخستین دلیل این که اگر قراردادی بودن کلمه نمی بود انسان موجودی صرفا ایستا (غریزی) می شد چون همان طور که می دانید تمام جانداران دارای زبان تشعشعی هستند.

 

_زبان تشعشعی؟

_زبان تشعشعی یعنی زبان جوهری ـــ غریزی حیوانات. در واقع زبان تشعشعی یک خصیصه ی جبری است.

 

_می شود زبان تشعشعی را با یک مثال توضیح دهید؟

_ببینید یک زنبور از بدو تولد تا مرگ زبان تشعشعی دارد و نمی تواند در خود و در اطرافش دخل و

تصرفی کند و زندگی گله وار دارد. تمام زنبورهای دنیا جدا ازتقسیم بندی های زیست شناسی یک جور هستند.

 

_اگر کلمه قرارداد است پس تمام دست آوردهای بشر هم قرارداد است؟

_بلە. تمام دست آوردهای بشری قراردادهای ثانویه هستند که در دل قراردادهای اولیه به نام کلمه به وجود می آید؛ مثلا مارکس به اقتصاد اصالت می دهد و فروید به ناخودآگاه. پوزیتیویسم به علم اصالت می دهد و دکارت به عقل و تمام این ها بدون کلمه ممکن نیستند و این دومین دلیل قراردادی بودن کلمه است حتی جناب لاکان ثابت کردە اند که ناخودآگاە از جنس کلمه است ناخودآگاهی که نظریه ی فروید و روانشناسی بر اساس آن است.

 

_این قراردادی بودن کلمه خاص کلمه و زبان کلمه محور است؟

_بله. زبان تشعشعی قراردادی نیست چون حیوان و گیاە آگاهی محدود و ایستا دارند و همچنین دخل و تصرفی در خود و در اطراف ندارند. تاکنون نشنیدە ایم که یک گاو از گاو بودن خود فراتر برود؛ اما در زبان کلمه محور که خاص انسان است کلمه باعث می شود انسان بر آگاهی، آگاهی داشته باشد؛ و همین خصیصه ی ٱگاهی بر آگاهی از قراردادی بودن کلمه می آید چون اگر کلمه قراردادی نمی بود انسان هم مثل دیگر جانداران موجودی ایستا و صرفا غریزی می شد و نمی توانست در خود و در اطرافش تغییری ایجاد کند. همان طور که مثال زدم تمام زنبورها یک جور هستند و این بخاطر آگاهی محدود آن هاست که حاصل زبان تشعشعی است اما همه ی انسان ها یک طور نیستند مثلا تفکر من با شما و با تک تک عزیزان حاضر در این گروە متفاوت است و این تفاوت از قراردادی بودن کلمه حاصل می شود و این قراردادی بودن کلمه است که انسان را از زندگی گله وار مثل دیگر جانداران جدا می کند. چون انسان خالق کلمه و کلمه هم خالق ماهیت انسان است و این انسان است که کلمه را قرارداد می کند.

بانو آوین کلهر آینده ای پرباری برای شما هم مکتبی بزرگوارم آرزو دارم با موفقیت های مکتبی متداوم برای شما و مکتب اصالت کلمه

درباره ی هنگامه اهورا

شاعر و داستان نویسِ عریانیست، عضو مکتب اصالت کلمه و دایره ی مطالعاتی قلم، مسئول روابط عمومی اصالت کلمه و دانش آموخته ی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

همچنین ببینید

خبر چاپ کتاب «بررسی جایگاه آزادی در حقوق با تأکید بر آزادی از منظر مکتب عدالت حقیقت گرا» به قلم بانو سکینه شهبازی (با دانلود)

  کتابی دیگر در مکتب عدالت حقیقت گرا (عریانیسم)   «بررسی جایگاه آزادی در حقوق …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *