خانه / سوگنامه ها

سوگنامه ها

سوگنامه ی عالیجناب آرش آذرپیک در فراق استاد شمس آقاجانی

  تسلیت به شعر، تسلیت به رویای جان سوخته ای که دیگر واقعیت عشق را کنار خویش نمی بیند. صبح از بستر کسالت بر خیزی و ناخودآگاه زیر لب زمزمه کنی چند سطر مرگ را و بخواهی از این فضای بی نفس پناه ببری به جهان مجازی و یک باره …

ادامه نوشته »