خانه / بایگانی برچسب: فارابی

بایگانی برچسب: فارابی

شعر فراگفتار ۶ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.                                               …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۵ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.       میله‌های قفس غزلی عاشقانه می‌سرایند با ردیف اسارت.                         …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۴ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.                                             …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۳ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

    شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.                  تصویر کودک                         جنگ         قلم‌مو آتش گرفت  بر بومی که …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۲ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.      بعد از سه صفحه‌ی سپید سه صفحه‌ی پاره سه صفحه‌ی سیاه دشنه‌ای از نمی‌دانم تا نمی‌خواهم دانستنش را قلب کوهستان …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۱ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

    شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.                                            …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۶ (ژانر زبانه)، به قلم رابعه شمس

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   یک ذهن زنانه عاشقانه لبریز از ترانه و بوسه بدون ترافیک بدون کودکان کار بدون پیرمردان بی‌حقوق بدون دروغ دیروز کودکی …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۵ (ژانر پدیدار)، به قلم رابعه شمس

    شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.    تو آمدی ماە آمد راە آمد چاە نیامد ◼️ من نیامدم ماە نیامد راە نیامد چاە تاریکیست.       …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۴ (ژانر باژک)، به قلم رابعه شمس

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.    ایل، شاعری باژک‌نویس شده است تِل می‌کشد در چمری‌ها گیس می‌بُرد با چوپی مزار جوانان ناکام ایل سقف آسمان شده است. …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۳ (ژانر دال)، به قلم رابعه شمس

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   قلب من سرزمینی‌ست سرخ لبالب از کُردانه‌ترین هوره‌ها و چوپی‌ها و دوشیزه‌گان مشک به دوش که از کانی‌ها آب و آفتاب …

ادامه نوشته »