خانه / بایگانی برچسب: نشانه گذاری فراشعر

بایگانی برچسب: نشانه گذاری فراشعر

شعر فراگفتار ۳ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

    شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.                تصویر کودک                         جنگ         قلم‌مو آتش گرفت  بر بومی که هرگز …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۲ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.      بعد از سه صفحه‌ی سپید سه صفحه‌ی پاره سه صفحه‌ی سیاه دشنه‌ای از نمی‌دانم تا نمی‌خواهم دانستنش را قلب کوهستان …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۱ (ژانر باژک)، به قلم دکتر علی‌اوسط حسینی

    شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.                                            …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۶ (ژانر زبانه)، به قلم رابعه شمس

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   یک ذهن زنانه عاشقانه لبریز از ترانه و بوسه بدون ترافیک بدون کودکان کار بدون پیرمردان بی‌حقوق بدون دروغ دیروز کودکی …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۵ (ژانر پدیدار)، به قلم رابعه شمس

    شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.    تو آمدی ماە آمد راە آمد چاە نیامد ◼️ من نیامدم ماە نیامد راە نیامد چاە تاریکیست.       …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۴ (ژانر باژک)، به قلم رابعه شمس

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.    ایل، شاعری باژک‌نویس شده است تِل می‌کشد در چمری‌ها گیس می‌بُرد با چوپی مزار جوانان ناکام ایل سقف آسمان شده است. …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۳ (ژانر دال)، به قلم رابعه شمس

  شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   قلب من سرزمینی‌ست سرخ لبالب از کُردانه‌ترین هوره‌ها و چوپی‌ها و دوشیزه‌گان مشک به دوش که از کانی‌ها آب و آفتاب …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۲ (ژانر واژانه)، به قلم رابعه شمس

    شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   خیابان بزرگ رهگذر کوچک دامن پرچین آبنبات چوبی ◼️ گلوله‌های سرگردان آبنبات ناتمام.               …

ادامه نوشته »

شعر فراگفتار ۱ (ژانر زبانه)، به قلم رابعه شمس

   شعر فراگفتار (شعر جامع) یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   _ببخشید خانم گل سرخ‌ها شاخه‌ای چند؟ دخترک به گل‌ها خیره شد گونه‌هایش سرخ شد یکباره باغی از انار در چهره‌اش رویید …

ادامه نوشته »