خانه / کتاب های مکتب اصالت کلمه(orianism) (صفحه 3)

کتاب های مکتب اصالت کلمه(orianism)

“لیلا زانا دختر اسطوره های سرزمین من” از استاد آرش آذرپیک(قسمت دوم)

  غزلمینی مال ۲۰   یک سنگ-لوح گمنامی ست یک اسب-بی سوار و پیر پایان قـطره ها ســرخ است از جـای بوسه شــمشیر یک قـــطره سیــاه وبـــاز با میـله هـای بـی پایان شب وحشـــیانه می تــازد بر سایه هـای در زنجیر

ادامه نوشته »

“لیلا زانا دختر اسطوره های سرزمین من” از استاد آرش آذرپیک(قسمت اول)

غزلمینی مال ۱   قایــق ماهیگیـر، روی دریا می‌رفت مثل قویی آرام، نرم و زیبا می‌رفت کودک ماهیگیـر،کنج آن قایـق پیـر پی یک لقمه نان، تک و تنها می‌رفت کـودک ماهیگیـر، تور خود را انداخت…  

ادامه نوشته »