خانه / بایگانی برچسب: غزل مینی مال

بایگانی برچسب: غزل مینی مال

نسخه‌ی الکترونیکی مقاله‌ی «فراشعر پست‌مدرن در شعر دهه‌ی هفتاد» به قلم عالیجناب آرش آذرپیک و بانو نیلوفر مسیح د

  نسخه‌ی الکترونیکی مقاله‌ی «فراشعر پست‌مدرن در شعر دهه‌ی هفتاد» به قلم عالیجناب آرش آذرپیک و بانو نیلوفر مسیح در دوفصلنامه‌ی علمی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی «پژوهش‌های نوین ادبی»   چکیده:   فراشعر پست‌مدرن مشرقی ژانری‌ست که برای اولین بار در ایران با کتاب جنس سوم (۱۳۸۴) مقوله‌بندی و …

ادامه نوشته »

هجدهمین شماره از نشریه‌ی تصویری «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   • • جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تصویری ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار    نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران   شماره‌ی …

ادامه نوشته »

هجدهمین شماره از گاهنامه‌ی تک‌برگی «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار

    شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   • • جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی شعر فراگفتار)  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران     …

ادامه نوشته »

پارت هفتم و پایانی از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.     پس دو ضلع نخستین شعر روان شامل روان نگارنده و روان خواننده می­شود، شعر روان هیچ آزاری را به این دو …

ادامه نوشته »

پارت ششم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   شعر فراگفتار (هم‌گرایی شعر بیان و زبانی) در دهه‌ی ۷۰ دو جبهه و اردوگاه شعر بیانی و زبانی در برابر هم قد …

ادامه نوشته »

پارت پنجم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.     تولد ژانر غزل مدرن در این دوران مردم دیگر بحثی از آرمان­ ها به میان نمی­آورند، آرمان ­های اجتماعی، هنری، شعری و… …

ادامه نوشته »

پارت چهارم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.     بعد از آغاز حرکت، به قالب طرح یعنی ایجاز مطلق می‌رسیم که این قالب خود به شاخه‌هایی مانند رباعی و هایکو، …

ادامه نوشته »

پارت سوم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   «شعر جامع فرایی» با آن که به متفاوت و غیرمتعارف‌نویسی و «رازآمیز» بودن شعر کاملاً ایمان دارد اما به هیچ وجه نمی‌خواهد …

ادامه نوشته »

پارت دوم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   در ادامه‌ی نکات صفحات پیشین، شما را فرامی‌خوانم به خوانش متن بیانیه‌ی مکتب اصالت کلمه به قلم بنیان‌گذار آن _آرش آذرپیک_ مندرج …

ادامه نوشته »

پارت اول از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   خوانشی از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد:   این نوشتار تماما براساس گزیده­ ای از نظریات، مکتوبات، درس­نامه­ ها و درس­گفتارهای استاد …

ادامه نوشته »