خانه / بایگانی برچسب: فمینیسم (صفحه 4)

بایگانی برچسب: فمینیسم

بازی مافیا، نهادینه کردن شک روانی (سوءظن محوری) ■ درسنامه‌های امپراطور واژه‌های جهان، عالیجناب آرش آذرپیک

  بخش دوم)   .. و اما مدتیست نوعی بازی جمعی در این  عصر نابسامان _ که رسانه های بزرگ جهان کنیزک های دربار توحش سرمایه سالاری یعنی نئولیبرالیسم هستند_رواج یافته که ظاهر آن جمعی و بطن و پشت پرده ی آن ضدیت مطلق با هر گونه همبسته بودگی ست(خودنقابی …

ادامه نوشته »

بازی مافیا، نهادینه کردن شک روانی (سوءظن محوری) ■ درسنامه‌های امپراطور واژه‌های جهان، عالیجناب آرش آذرپیک

    ■بخش نخست: خلاصه و مفید عرض شود در نهاد هر انسان دو گونه شکاکیت می تواند نمود و تعین یابد: ۱)شکاکیت انسان ساز: این نوع شک در نخبگان،فلاسفه، مخترعان بیشترین نمود را دارد که متودیک ترین شکلِ شک فلسفی را فیسلوف بزرگ رنه #دکارت در #فلسفه خود تئورایز …

ادامه نوشته »

دهمین شماره از نشریه‌ی تصویری «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر دال 

  • • جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تصویری ویژه‌نامه‌ی شعر دال  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران   شماره‌ی دهم/ سال اول/ آذر ۱۴۰۱     سردبیر و مدیر مسئول: رابعه شمس (مدیر آکادمی فرازنان ایران)   • • راه‌های ارتباطی: @rabeeshams https://t.me/andishkadekalamegera_azarpeik   با آثاری از: …

ادامه نوشته »

دهمین شماره از نشریه‌ی تک‌برگی «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر دال

  • • جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی شعر دال)  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران   شماره‌ی دهم/ سال اول/آذر ۱۴۰۱ سردبیر و مدیر مسئول: رابعه شمس (مدیر آکادمی فرازنان ایران)   • • راه‌های ارتباطی: @rabeeshams https://t.me/andishkadekalamegera_azarpeik   با آثاری از: فیض شریفی شمس …

ادامه نوشته »

  نهمین شماره از نشریه‌ی تصویری «جنبش فرازنان ایران» 

    ∞∞جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تصویری  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران   شماره‌ی نهم/ سال اول/ آبان ۱۴۰۱     سردبیر و مدیر مسئول: رابعه شمس (مدیر آکادمی فرازنان ایران)   ∞راه‌های ارتباطی: @rabeeshams https://t.me/andishkadekalamegera_azarpeik   با آثاری از: فاطمه امینی (تهران) زینب ساعدی (مازندران) …

ادامه نوشته »

سوگنامه‌ای در فراق جناب علی کریمی کلایه به قلم امپراطور واژه های جهان، استاد آرش آذرپیک

      «غزل دهه‌ی هفتاد»    به احترام قلب جوان ایستاده‌ی علی کریمی کلایه به زعم این قلم، شعر اومانیستی ایران در دهه‌ی چهل به اوج انتولوژیک شدن رسید، در دهه‌ی پنجاه به شدت ایدئولوژیک و در دهه‌ی شصت با شدت بیشتری تئولوژیک شد اما در دهه‌ی هفتاد با …

ادامه نوشته »

هفتمین شماره از نشریه‌ی تصویری «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر سرخ فرازنان

    🔹🔸🔹جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تصویری (ویژه‌نامه‌ی شعر سرخ فرازنان)  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران   شماره‌ی هفتم/ سال اول/ شهریور ۱۴۰۱     سردبیر و مدیر مسئول: رابعه شمس (مدیر آکادمی فرازنان ایران)   🔺️🔺️🔺️راه‌های ارتباطی: @rabeeshams https://t.me/andishkadekalamegera_azarpeik   با آثاری از: مژگان اهورا …

ادامه نوشته »

هفتمین شماره از نشریه‌ی تک‌برگی «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی شعر سرخ فرازنان

  🔹🔸🔹جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی شعر سرخ فرازنان)  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران     شماره‌ی هفتم/ سال اول/ شهریور ۱۴۰۱     سردبیر و مدیر مسئول: رابعه شمس (مدیر آکادمی فرازنان ایران)   🔺️🔺️🔺️راه‌های ارتباطی: @rabeeshams https://t.me/andishkadekalamegera_azarpeik   با آثاری از: منیژه سفیدبری …

ادامه نوشته »

ششمین شماره از نشریه‌ی تصویری «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی کاریمینیاتور سبز

  ششمین شماره از نشریه‌ی تصویری «جنبش فرازنان ایران» کاریمینیاتور سبز نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران شماره‌ی ششم/ سال اول/ امرداد ۱۴۰۱ سردبیر و مدیر مسئول: رابعه شمس 🔺️🔺️🔺️راه‌های ارتباطی: @rabeeshams https://t.me/andishkadekalamegera_azarpeik با آثاری از: عاطفه عسگری فرزانه بهگوی دکتر علی‌اوسط حسینی ندا باحجب علیپور …

ادامه نوشته »

ششمین شماره از نشریه‌ی تک‌برگی «جنبش فرازنان ایران» ویژه‌نامه‌ی واژانه 

    🔹🔸🔹جنبش فرازنان ایران/ نشریه‌ی تک‌برگی (ویژه‌نامه‌ی واژانه)  نخستین نشریه‌ی ژانرشناسی عریانیستی زیر نظر اندیشکده‌ی جهانی کلمه‌گرایان ایران شماره‌ی ششم/ سال اول/ امرداد ۱۴۰۱   سردبیر و مدیر مسئول: رابعه شمس (مدیر آکادمی فرازنان ایران)   🔺️🔺️🔺️راه‌های ارتباطی: @rabeeshams https://t.me/andishkadekalamegera_azarpeik   با آثاری از: اردشیر کوپی فریده نورمحمدی یگانه آیلین ارمکان  …

ادامه نوشته »