آخرین نوشته ها

مقاله ای از بانو نیلوفر مسیح در نشریه ی ابوذر و سایت مرغ سحر

مقاله ای از بانو نیلوفر مسیح با عنوان «جنس سوم در ادبیات کلمه گرا» در نشریه ی ابوذر، شماره ی ۱۲۵۷، یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵  و وب سایت تحلیلی خبری «مرغ سحر»   همان طور که در طی مقالات گذشته گفته شد، شعریت و قصویت در انتهای دوران طریقت گرایی …

ادامه نوشته »