آخرین نوشته ها

«نقدادبیات کلمه گرا بر مکتب ادبی کلاسیسیسم» قسمت دوم از بانو آوین کلهر

نقد ادبیات کلمە گرا بر مکتب ادبی کلاسیسیم (قسمت دوم) به قلم بانو آوین کلهر       “شناخت انسان بدون شناخت قدرت کلمە میسر نمی شود”                                                    (کنفوسیوس)   همان طور کە بە یاد دارید در قسمت قبلی ، نقد ادبیات کلمە گرا را بر مکتب ادبی کلاسیک ، …

ادامه نوشته »